PROGRAM ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 16 Febuari 2020

Tempat Aktiviti:
Sk Bari, Setiu, Terengganu

Tujuan Aktiviti :
• Untuk memberi pendedahan mengenai bahaya internet serta langkah-langkah keselamatan untuk melayari internet.
• Memperkenalkan Pusat Internet kepada para pelajar serta kemudahan yang disediakan di pusat internet
• Menggalakkan keahlian baru daripada pelajar yang berminat untuk menjadi ahli pusat internet

Kelebihan Aktiviti :
• Pelajar dapat mengetahui mengenai bahaya internet serta langkah-langkah keselamatan untuk melayari internet.
• Pelajar dapat mengenali Pusat Internet dengan lebih dekat

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :