KELAS ICT ONLINE

Aktiviti terkini | 20 Jun 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Kampung Banggol

Tujuan Aktiviti :
• Memenuhi KPI yang ditetapkan oleh pihak SKMM iaitu Pusat Internet perlu menjalankan 1 program pada setiap bulan.
• Memberi panduan kepada pemohon BPR yang tidak lulus untuk membuat permohonan rayuan.
• Membantu pihak kerajaan bagi menerapkan nilai norma baharu dalam komuniti sejajar dengan keadaan negara yang sedang dilanda wabak covid 19.
• Menyediakan suatu platform pembelajaran kepada komuniti untuk memperoleh ilmu pengetahuan berkenaan ICT.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Cara untuk membuat permohonan rayuan ditunjukkan secara terperinci dan lebih jelas.

Kelebihan Aktiviti :
• Komuniti dapat menjadikan video tutorial ini sebagai panduan untuk membuat permohonan rayuan BPR.
• Memberi peluang kepada komuniti untuk memperoleh ilmu pengetahuan berkenaan ICT tanpa perlu hadir ke pusat internet.
• Dapat sama-sama membantu pihak kerajaan bagi menerapkan nilai norma baharu dalam komuniti sejajar dengan keadaan negara yang sedang dilanda wabak covid 19.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :